Kulturu jako Brno zajistí brněnské Divadlo Radost. Brněnská divadelní prkna svými hrami rozviřují dětské duše mladých (i starých). Divoké múzy brněnského uskupení jsme se ve studiu nesnažili zkrotit, ale naopak jsme jim dali průchod, a tak nyní vidíte vizuální identitu inspirovanou surrealismem, kouzly a optickou iluzí vyvěrající ze série autorských koláží.

Pro naše divadelní klienty jsme kromě vizuální identity připravili také web, merch a průběžně pro ně vytváříme design materiálů na jednotlivá představení.