Naší vášní je odpad
Zdravé prostředí k životu
Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany.
Naší vášní je odpad
Zdravé prostředí k životu Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů i bývalých a stávajících klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost od samospráv a korporací až po podnikatele, inovátory a řadové občany.