Tyto karty mají dětem pomoci rozpoznat specifické pocity a emoce a rozvinout empatii k emocím a pocitům druhých.

Jak mohou malincí lidé vědět, co je a co už není v pořádku v některých situacích nebo interakcích? Tyto karty mají dětem ukázat, kdy je dobré říci dospělému ne na chování, které je jim nepříjemné, jak si nastavit vlastní hranice nebo jakými způsoby se mohou prosadit.

 

Tyto karty pomáhají dětem pochopit různé verbální a neverbální způsoby, jak asertivně vyjádřit svůj nesouhlas nebo odmítnutí.

Nesehnutí – (Nezávislé sociálně ekologické hnutí) je brněnská nevládní nezisková organizace z roku 1997, která se zaměřuje na řešení problémů týkajících se lidských práv, rovnoprávnosti, životního prostředí a práv zvířat.

 

Kromě jiných témat se dlouhodobě věnují například sexismu v reklamě (Kampaň Sexistické prasátečko nebo guerillově pojatá kampaň Vikulka se ptá), ale vymezují se i vůči neblahému vlivu ozšiřování supermarketů nebo  vývozu zbraní do oblastí ozbrojených konfliktů.

 

 

 

Nesehnutí—an independent social and ecological movement—is a Czech NGO established in 1997 in Brno. Its focus is on issues concerning human rights, gender equality, the environment, and animal rights, and various other issues.

 

For example, they stood against sexism in advertising (the “Sexistické prasátečko” campaign, and the guerrilla campaign Vikulka se ptá https://www.youtube.com/watch?v=dhwbKkFwdck). They have also campaigned against the over-expansion of supermarkets, and the export of Czech-made weapons into regions with an armed conflict.

Designové výzvy vždy vítány! Lidé z Nesehnutí nás postavili před úkol vytvořit unikátní sady karet jako pomůcku pro učitele mateřských škol, které jim usnadní otevírání a diskutování různých citlivých témat s předškoláky.

 

Každá rodina je jiná a neexistuje nic jako jediná přijatelná norma. Na těchto kartách je možné dětem vysvětlit, že milující a funkční rodina nemusí nutně naplňovat znaky té tradiční. Že stereotypní myšlení a předsudky chceme společně překonávat.

How can children learn what is and isn’t acceptable in certain social situations and interactions? This set of cards is designed to help children learn when it is OK to say no to unwelcome behaviour by adults, how to set their own boundaries, and how to stand up for themselves.

At B&H we embrace creative challenges. So, when we were asked by the NGO Nesehnutí, to design special sets of cards for kindergarten teachers to help them easily open and lead discussions with children on various sensitive topics, we jumped right in.

Every family is different and there are many types of families that can be considered normal. This set of cards help children see that a loving and functional family doesn’t necessarily need to have the characteristics of the conventional, or traditional, family model. They help children see the value of overcoming stereotypes and prejudicial thinking.

Many children find it difficult to say no to an adult, or older child. This set of cards help children understand and learn various verbal and non-verbal ways to assertively express their refusal or denial to participate in activities they are not comfortable with or that go against their wishes.

Empathy is a learned skill. This set of cards help children see how certain common feelings and emotions are typically expressed, and how it is important to develop empathy for the feelings and emotions of others.